Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van WIBA IT staan op deze pagina beschreven.

WIBA IT maakt gebruik van de Nederland ICT Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Als aanvulling hierop heeft WIBA IT nog een set van Algemeen Aanvullende Voorwaarden specifiek voor onze dienstverlenging. Onderstaand treft u PDF bestanden welke u kunt downloaden.

WIBA IT maakt sinds 1 januari 2017 gebruik van de Modelovereenkomst van de Bovib. Deze kan je hier downloaden.

WIBA IT hanteert naar haar leveranciers overzichtelijke inkoopvoorwaarden welke u hieronder kunt downloaden.

WIBA IT streeft naar een dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht je ondanks onze inspanningen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn, dan kun je dit kenbaar maken. Onze klachtenprocedure kan je hieronder downloaden.

Met de intrede van de Wet AVG per 25 mei 2018 hebben wij bij WIBA IT een privacy statement opgesteld. Hierin staat vermeld wat wij doen met de gegevens die onze kandidaten aanleveren om bemiddeld te worden.