◄ Terug naar het overzicht

Cruciale functiecategorieën

Een week geleden deelde WIBA IT mede dat de organisatie een onderzoek heeft uitgevoerd naar de markt voor externe ICT specialisten. Startend in week 28 zal er voor een periode van zes weken, elke dinsdag een uitkomst gepubliceerd worden op onze website. Deze publicaties worden te kennis gesteld via Social Media. Houd daarom onze kanalen in de gaten om geen enkele publicatie te missen!
 

Welke functiecategorieën zijn cruciaal in de markt voor de groei op lange termijn?

In de eerste publicatie worden de functiecategorieën toegelicht die cruciaal zijn voor de groei op lange termijn in de huidige markt. De vraag is uitgezet naar ICT-directeuren en – managers, CIO’s en sourcingmanagers van middel- tot grote organisaties, 94 in totaal.

Week 1 functie

Uit het onderzoek is gebleken dat Strategisch Advies (46%) cruciaal is bij een lange termijnplanning. Dit resultaat is opmerkelijk omdat de perceptie is dat Software Ontwikkeling (2%) zorgt voor een sterkere groei op de lange termijn. De uitkomst geeft goed weer dat op hoger niveau meer strategisch wordt gedacht. Volgend op strategisch advies komt informatiemanagement (31%) en architectuur (6%). Pas daarna volgen BI (6%), Functioneel Beheer (4%), Applicatie- en Systeembeheer (2%) en Software Ontwikkeling (2%).

Conclusie

Er kan worden geconcludeerd dat de perceptie niet altijd overeen stemt met de werkelijkheid. Er is duidelijk naar voren gekomen dat voor groei in een organisatie behoefte is aan Strategisch Advies van de externe ICT specialist. De overige functiecategorieën scoren lager op de lange termijn planning van een organisatie maar dragen mogelijk wel bij aan een korte termijn groei.