Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel WIBA IT zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. WIBA IT garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren, maar voeren een dusdanig beheer uit, zodat eventuele verstoringen tot een minimum zijn beperkt. WIBA IT wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Op deze website staan links naar websites van derden, WIBA IT aanvaardt geen aansprakelijkheid en heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door WIBA IT, voor zover mogelijk, beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit en/of volledigheid.
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij WIBA IT. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op andere manieren openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WIBA IT. Je mag informatie op deze website delen op social media of e-mail als wij op de betreffende pagina de mogelijkheid tot het delen van de informatie bieden. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.
WIBA IT heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden aan om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar WIBA IT haar vestiging heeft.