Anne Willeboordse - Directeur

Anne Willeboordse is van nature een echte ondernemer, met rotterdamse mentaliteit. Begonnen bij SPIE als Accountmanager IT Contracting was hij mede verantwoordelijk voor het opzetten van een IT detacheringsafdeling. Dit beviel hem zo goed dat hij besloot om in 2007 een onderneming op te richten die zich volledig focust op IT detachering. Dit met als doel om deze uit te breiden naar een landelijk opererende IT detacheerder die het verschil écht maakt voor de ZZP’er en de klanten.
 

WIBA IT

De groei die Anne inzette begin 2009 zet zich ook nu anno 2016 nog voort. Deze groei is mede te danken aan de kernwaarden die Anne hanteert met zijn bedrijfsvoering. Hij staat voor een open, eerlijke en transparante organisatie die zich volledig inzet voor haar opdrachtgevers, maar ook haar freelancers en leveranciers. Dit is ook zichtbaar in de klanten die WIBA IT heeft. Er wordt alleen gewerkt met eindklanten. Dit bied namelijk de mogelijkheid om sneller te schakelen zodat er eerder een juiste match komt.

Binnen WIBA IT hanteert Anne een beleid dat ruimte bied voor suggesties, meningen en ingevingen van zijn werknemers. Hij luistert aandachtig, leert van de jongere generatie gaat regelmatig persoonlijk in gesprek met de werknemers om zo de behoeftes vast te stellen. Hierdoor zorgt hij voor een prettige werksfeer en trekt op deze wijze écht de kar voort.
 

De toekomst

Anne wil in de toekomst de kwaliteit die WIBA IT levert op lange termijn waarborgen. Dit is een uitdaging die hij graag aangaat om zijn visie voor WIBA IT te realiseren. Waar hij nu nog bij springt bij nevenactiviteiten verwacht hij in de toekomst zich meer te kunnen richten op de strategische planning van de organisatie.
 

Meer weten?

Wil je meer weten over WIBA IT of over Anne? Ga dan naar deze pagina van WIBA IT of naar Anne zijn LinkedIn profiel voor meer informatie.

Anne_Willeboordse

linkedin (1)  Volg mij op LinkedIn!