◄ Terug naar het overzicht

Hoe is de G-rekening ooit ontstaan?

De G-rekening is er voor ondernemingen die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren op de Nederlandse markt. Inleners kunnen ondernemingen vragen om een G-rekening te openen, waar zij de loonheffingen en de btw op kunnen storten. De onderneming kan deze bedragen vanaf de G-rekening doorstorten aan de Belastingdienst.

G-rekening om loonheffingen en btw te betalen

De G-rekening is door de Belastingdienst in het leven geroepen om de betalingen van loonheffingen en btw te scheiden van overige belastingen en andere bedragen. De inlener heeft via de G-rekening de mogelijkheid om de geschatte bedragen aan loonheffing over te maken, waardoor de Belastingdienst de inlener niet langer aansprakelijk kan stellen voor de gestorte bedragen. Het is dan aan de onderneming die het personeel uitzendt om dit daadwerkelijk aan de Belastingdienst over te maken.

Een uitzender en inlener kunnen gezamenlijk overeenkomen om wel of geen G-rekening te openen en daar gebruik van te maken. De Belastingdienst adviseert om daar op voorhand afspraken over te maken, zodat er tijdens het proces geen onduidelijkheden ontstaan. De G-rekening helpt de aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel te rekenen, zodat de verschillende partijen tijdig aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Ontstaan van de G-rekening

Voordat de G-rekening werd ontwikkeld diende een inlener het volledige bedrag aan loonheffing en btw over te maken naar de rekening courant van de uitlener of uitzender. Die had vervolgens uiteraard de verplichting om de bedragen door te storten naar de Belastingdienst, al bestond er een grote mate van vrijheid om hier op een andere manier mee om te gaan. Het kon daardoor voorkomen dat de loonheffing en btw niet werd voldaan, waardoor de Belastingdienst vervolgens bij zowel de uitlener als de inlener probeerde te achterhalen waar het geld was blijven hangen.
De G-rekening heeft geholpen dergelijke situaties te voorkomen, door een geblokkeerde rekening in het leven te roepen die de uitlener alleen kan gebruiken om de gestorte bedragen aan loonheffing en btw netjes door te storten. Op die manier kan de uitlener het geld niet op een andere manier gebruiken en weet de inlener zeker dat de betaling daadwerkelijk gedaan wordt. Wat dat betreft is de G-rekening vooral ontstaan om de inlener meer zekerheid te bieden over het doorstorten van de afgedragen bedragen, zodat die uiteindelijk daadwerkelijk bij de Belastingdienst terecht komen.