WIBA verlengt NEN certificaat

Ruim twee jaar geleden maakte wij bekend dat wij, naast Bovib, ook NEN-gecertificeerd waren. Elk half jaar dient de NEN certificering hernieuwd te worden. Door een goede inzet en strakke administratie is het ons weer gelukt om de certificering voor dit half jaar rond te krijgen. Daar zijn we dan ook enorm trots op!

NEN is de afkorting van NEderlandse Norm en tevens sinds 8 mei 2000 de naam van het nauwe samenwerkingsverband van het Nederlands Normalisatie-instituut en de Stichting NEC (gespecialiseerd in de normalisatie van elektrotechniek, informatietechnologie en telecommunicatie). Beide organisaties werken nauw samen vanuit één gecombineerd onderkomen te Delft, zij het nog wel elk met een eigen bestuur.

Of een intermediair betrouwbaar is, kun je zien aan het keurmerk van Stichting Normering Arbeid. De NEN 4400-1 certificering.

Dit is dé norm voor bedrijven die personeel ter beschikking stelt aan andere organisaties. Zo onderscheid je eenvoudig de goede intermediairs van de slechte. In 2007 hebben meerdere vakbonden en werkgeversorganisaties samen met de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid het keurmerk Stichting Normering Arbeid in het leven geroepen. De normen van dit keurmerk zijn vastgelegd in de nationale norm NEN 4400-1.

Het keurmerk is ontstaan op initiatief van bedrijven die personeel inlenen, om de risico´s op de wet Ketenaansprakelijkheid uit te sluiten. De intermediair die personeel van andere organisaties detacheert is namelijk verplicht om voor deze organisaties de verplichte afdrachten aan de Belastingdienst te doen. Wordt dit niet (voldoende) gedaan door de intermediair, dan kan de Belastingdienst de partner als inlenende partij hiervoor aansprakelijk stellen.

Het maakt dan niet uit of je als partner keurig je verplichtingen t.o.v. de intermediair hebt voldaan. Als de intermediair niet de juiste afdrachten doet, dan kun je alsnog een naheffing én een boete krijgen.

Het keurmerk moet fraude tegenover inleners tegengaan, daarom is de SNA-norm zo belangrijk. Bedrijven die dit keurmerk hebben worden tweemaal per jaar financieel en administratief gecontroleerd door een onafhankelijke keuringsinstantie. Men controleert:

  • De aangifte en afdrachten van verschuldigde loonheffing en omzetbelasting;
  • Of de salarissen niet in strijd zijn met het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • De identiteit van medewerkers.

Bij een intermediair die NEN 4400-1 gecertificeerd is wordt er ook gebruik gemaakt van een G-rekening. Dit is een geblokkeerde rekening waar de intermediair alleen loonheffing mee kan betalen. De opdrachtgever stort hier een deel van het factuurbedrag op en deze stort de intermediair door naar de partner.

Bij WIBA IT houden we de veranderingen op dit gebied sterk in de gaten. Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen of heb je vragen omtrent dit onderwerp? Volg ons dan op onze Social Media kanalen via LinkedIn en Facebook. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit stuk? Neem dan contact met ons op via 010 – 840 9999 of door een berictje naar ons te sturen .

    Door hieronder op verzenden te klikken, geef je toestemming aan WIBA IT om de hierboven ingediende persoonlijke informatie op te slaan en te verwerken om je van de gevraagde inhoud te voorzien.

    Volg  je ons al op social media?