◄ Terug naar het overzicht

Wat is het alternatief voor de VAR in 2016?

Vanaf 2016 zal de VAR-verklaring verdwijnen, de Verklaring Arbeidsrelatie brengt volgens de overheid teveel administratieve rompslomp met zich mee. Het moet gemakkelijker, zonder dat de duidelijkheid over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers verdwijnt. Met name ZZP’ers maken veel gebruik van de VAR (WUO, Winst Uit Onderneming), wat gaat er voor u veranderen wanneer u als zelfstandige aan de slag gaat? Een VAR verklaring voor 2016 komt er niet, in plaats daarvan kunt u met uw opdrachtgever gebruik maken van voorbeeld- of modelcontracten.

Modelcontracten in plaats van de VAR

De Belastingdienst gaat vanaf 2016 gebruik maken van modelcontracten of voorbeeldovereenkomsten, zoals belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers die kunnen voorleggen. Het kan bijvoorbeeld gaan om overeenkomsten voor een volledige sector, op basis waarvan u als ZZP’er bij een opdrachtgever aan de slag kan. Het is dan goed duidelijk hoe de onderlinge arbeidsrelatie eruit ziet, zonder dat u daar individueel een VAR-verklaring voor hoeft te overleggen.

De Belastingdienst gaat overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden vervolgens als voorbeeld publiceren op de eigen website. Iedereen die volgens een dergelijk modelcontract werkt kan daar vervolgens gebruik van maken. De Belastingdienst streeft naar circa 40 voorbeeldovereenkomsten, zodat de meeste ZZP’ers daar eenvoudig gebruik van kunnen maken.

Als ZZP’er aan de slag in 2016

Gaat u als ZZP’er in 2016 aan de slag voor een opdrachtgever en maakt u daarbij gebruik van de voorbeeldovereenkomsten? Dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Als opdrachtnemer bent u aan de andere kant niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en krijgt u dus geen uitkering bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Houd er rekening mee dat het werken volgens een voorbeeldovereenkomst in 2016 niets zegt over de wijze waarop de Belastingdienst uw inkomsten zal beoordelen. Pas bij de aangifte beoordeelt de Belastingdienst of er sprake is van winst uit onderneming, of dat het gaat om resultaat uit overige werkzaamheden. De voorbeeldovereenkomsten als alternatief voor de VAR in 2016 zeggen dus alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van u als ZZP’er.

Wilt u liever niet werken volgens een voorbeeldovereenkomst, of heeft u het idee dat die niet goed aansluit op uw overeenkomst met de opdrachtgever? Het is niet verplicht een overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst, net zo min als het verplicht is om volgens een voorbeeldovereenkomst te werken. Het voordeel van de modelcontracten is echter dat opdrachtgevers op voorhand de zekerheid hebben dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen.

Overgangsregeling VAR verklaring 2015

Voor de rest van 2015 is er sprake van een overgangsregeling. Heeft u een VAR verklaring uit 2014? U mag die dit jaar ook blijven gebruiken, het is niet nodig om een nieuwe aan te vragen. U kunt een VAR verklaring voor 2015 aanvragen indien u onder andere omstandigheden of op basis van andere voorwaarden voor opdrachtgevers aan het werk gaat, of wanneer u nog geen VAR had. De VAR verklaring voor 2015 is nog tot en met 31 december 2015 geldig, vanaf 2016 gaan de nieuwe modelcontracten in.