◄ Terug naar het overzicht

Het Wet DBA debat

Bijeenkomst_Wet_DBA
 
Wet DBA stond afgelopen dinsdag (7 maart 2017) weer in de schijnwerpers. VVD fractielid Eric Ziengs is bezig om met zoveel mogelijk ondernemers om de tafel te komen om uit de markt te horen wat er precies speelt. Deze bijeenkomst was mede georganiseerd door Freelance.nl en stond open voor zowel Freelancers als intermediairs. Danny Op ’t Hof (WIBA IT) was samen met Chris Woolderink (Freelancer) aanwezig bij deze bijeenkomst om te praten over Wet DBA.

Binnenhof

Sinds de aankondiging van de Wet DBA span ik, Danny op ’t Hof, mij volledig in voor onze opdrachtgevers en Freelancers om zoveel mogelijk af te kunnen vangen bij een volledige intreding van de wet. Ik was dan ook zeer verheugd dat ik namens WIBA IT aanwezig mocht zijn op het Binnenhof om te praten over Wet DBA. Ik was nog nooit op deze bijzondere plek geweest dus het beloofde een zeer interessante dag te worden!

Veel bezorgde Freelancers

Wet DBA is een onderwerp die de gehele inhuurmarkt bezighoud. Het wordt voor Freelancers namelijk een stuk ingewikkelder om opdrachten binnen te halen en zo inkomsten te genereren. Dat Freelancers bezorgd zijn om deze wet was duidelijk zichtbaar. Het overgrote deel van de aanwezigen waren namelijk Freelancers die veel vragen hadden omtrent deze wet. Om de Freelancers te ondersteunen tijdens deze speciale bijeenkomst was ook Josien van Breda, FNV Zelfstandigen, aanwezig.

In gesprek met Eric Ziengs (VVD)

Na de kennismaking was het tijd om in gesprek te gaan over Wet DBA. De belangrijkste discussie punten waren van te voren opgesteld en hadden betrekking op het uitstel van de wet en de gevolgen ervan. Er is immers na de beslissing van Staatssecretaris Wiebes nog veel onduidelijkheid. Verschillende Freelancers hebben hun zorgen uit kunnen spreken maar ook hun visie kunnen geven over een eventuele oplossing die gunstig is voor beide partijen.

Eric Ziengs luisterde met veel belangstelling naar het publiek. Zijn doel is om het nieuw te ontwikkelen beleid af te stemmen op de zorgen en geluiden uit de markt. Ook hij erkende dat de ene Freelancer de andere niet is en de oplossing wellicht heel lastig gaat worden als iedereen met het zelfde mes gekapt wordt. Het beleid zal dus veel meer afgestemd moeten worden op diegene waar het over gaat wil het enig sinds realistisch en haalbaar zijn.

Zijn we een stap verder?

Nee, helaas zijn we nog niet een stap verder. Deze bijeenkomst heeft vooral duidelijk gemaakt dat de discussie voorlopig nog zal doorlopen. Veel ingediende Modelovereenkomsten zijn ook nog niet goedgekeurd door de belastingdienst. Op dit moment is het ook onduidelijk of deze modelovereenkomsten in de toekomst een onderdeel van het beleid zullen zijn. Een concreet plan om dit op te lossen is er, na vandaag, nog steeds niet. Zowel de VVD als FNV Zelfstandigen zijn tegen “plakken van pleisters” en willen graag een beleid formuleren dat werkbaar is en de tand des tijds kan doorstaan. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de uitslag van de verkiezingen op 15 maart…

Wat kan jij als Freelancer doen?

Het is zeer belangrijk dat iedereen zich vooral laat horen inzake deze kwestie. Eric Ziengs en Josien van Breda voeren via het forum van Freelance.nl regelmatig een pennenstrijd waarop Freelancers inhoudelijk kunnen reageren. Beide lezen deze reacties ook en reageren wanneer dat mogelijk is.

Blijf op de hoogte

Ben jij Freelancer, leverancier of klant en geïnteresseerd in Wet DBA? Blijf dan op de hoogte via onze Social Media kanalen! Volg ons op LinkedIn, Facebook en Twitter!