Wet DBA

Wet DBA. Sinds 1 mei 2016 is er een nieuwe wet ingegaan die betrekking heeft op ZZP’ers en detacheerders, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Op deze pagina lees je meer over deze nieuwe wet en wat voor inspanningen WIBA IT verricht omtrent deze wet.
 

Wat is Wet DBA

De VAR, die uitsluitend door de opdrachtnemer (de Zelfstandige) werd aangevraagd, wordt vervangen door ‘modelovereenkomsten’. Modelovereenkomsten zijn contractmodellen die vóóraf door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. In een dergelijke overeenkomst staan contractuele voorwaarden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zodanig beschreven dat er geen arbeidsrelatie ontstaat.
 

Van VAR naar Wet DBA

De belastingdienst vereiste van de ZZP’er dat hij/zij een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) had. Dit gaf inzicht in de loonheffingen die een opdrachtgever moest inhouden en betalen. Men moest jaarlijks een VAR aanvragen om aan te tonen aan de Belastingdienst dat men werkzaam is als ZZP’er. De opdrachtgever werd hiermee ook ontzien van loonheffing. Er wordt nu verwacht van de ZZP’er dat er samen met de opdrachtgever een modelovereenkomst wordt opgesteld.
 

De modelovereenkomsten

Als een ZZP’er (opdrachtnemer) voor een opdrachtgever gaat werken, moeten de ZZP’er en zijn opdrachtgever bepalen of er sprake is van loondienst (een dienstbetrekking). De kenmerken van een dienstbetrekking zijn hetzelfde als vóór het verdwijnen van de VAR. In veel gevallen is het duidelijk dat een ZZP’er niet in loondienst is. In die gevallen hoef je dus geen modelovereenkomst te gebruiken. Maar heerst er twijfel dan kan men een modelovereenkomst gebruiken. Dat kan betekenen dat de werkwijze moet worden aangepast. De werkwijze ligt voor beide partijen expliciet vast in de overeenkomst. Daarvan afwijken betekent dat de opdrachtgever alsnog loonheffingen moet betalen, terwijl hij onder de VAR hiervan was gevrijwaard. Download hier de Modelovereenkomst (2017) welk is opgesteld door de Bovib.
 

WIBA IT en Wet DBA

Vanwege de wijzigingen die de Wet DBA met zich meebrengt, zijn wij, samen met onze brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (BOVIB) en de Belastingdienst in gesprek gegaan. Dit heeft geresulteerd tot een goedkeuring van een modelovereenkomst die past bij onze dienstverlening. Dit betekent concreet dat wij over zijn gegaan op het gebruik van modelovereenkomsten.
 

Blogs over de nieuwe wet

Regelmatig publiceren wij blogs over Wet DBA. In deze blogs gaat Timon inhoudelijk in over Wet DBA zelf, de modelovereenkomsten en alles daaromheen. Je vindt de blogs over Wet DBA op onze nieuwspagina.
 

Meer weten?

Binnen WIBA IT is Timon van Groningen verantwoordelijk voor de Wet DBA. Wil je meer informatie over deze wet neem dan contact op met Timon via timon@wiba-it.nl of bel naar 010 – 840 9999.

Waarom WIBA IT?

  • Onafhankelijke bemiddeling
  • Opdrachten van eindklanten
  • Snelle communicatie
  • Bereikbaarheid
  • Overzichtelijke contracten
  • Persoonlijke aandacht
  • Ondersteuning (startende) ZZP’ers
  • ZZP bemiddelaar van het Jaar!
Schrijf je nu in!